Haluatko täydentää biotalousosaamistasi? Biotalousrasti-koulutuksessa voit tehdä omaan työhösi liittyvän kehittämistehtävän korkeakouluhenkilöstön ohjauksessa. Tietopohjaa kehittämistehtäville saat seuraavien opintokokonaisuuksien avulla:

Muutoksen asiantuntijuus ja johtaminen metsäbiotaloudessa, Itä-Suomen yliopisto

  • Biotalouden asiantuntijana pääset luotsaamaan muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa
  • Metsien parissa työskentelevien on ymmärrettävä luonnonvarojen käytön kestävyys uudella tavalla, entistä laajemmin.  

Biotalouden sivuvirrat, Savonia-ammattikorkeakoulu

  • Kierto- ja verkostotaloudella kilpailuetua tulevaisuuteen
  • Erilaiset teollisuuden sivuvirrat ja niiden hyödyntämismahdollisuudet raaka-aineiksi ja energiajalosteiksi

Biojalostus, Itä-Suomen yliopisto

  • Uusilla biojalostustekniikoilla kestävän kehityksen mukaisia kilpailukykyisiä tuotteita
  • Moderneilla erotus- ja puhdistusmenetelmillä sekä testauksilla turvallisia ratkaisuja kansainvälisille kasvaville markkinoille

Biotalous ja energia, Karelia-ammattikorkeakoulu

  • Energiabiotaloutta edistämällä puhtaampaan ja kestävämpään energiantuotantoon
  • Uusiutuvan energian teknologiavaihtoehdot, liiketoiminta ja mitoitus tutuksi

TOTEUTUS

Biotalousrastin laajuus on 10 op ja toteutuksesta vastaavat yhdessä Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Koulutus toteutetaan osana Biotalouden erikoistumiskoulutus – innovaatioita ja osaamista korkeakoulujen ja yritysten yhteistyönä Itä-Suomessa -hanketta alkaen elokuussa 2019. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina koostuen pääasiallisesti verkko-opinnoista, mutta myös lähiopintopäivistä. Opetus ja oppiminen rakentuu henkilökohtaisen kehittämistehtävien ympärille. Toteutuksen pohjana toimii Biotalouden erikoistumiskoulutuksen Biotalouden prosessit -opintojaksot ja niiden sisällöt Biotalousrastille muotoiltuna.

KOHDERYHMÄ

Biotalousrasti sopii henkilöille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla, yrityksissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina tai ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita. Koulutus sopii yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa. Hakijoilla tulee olla soveltuva korkeakoulutasoinen tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.