Vahvista asemaasi ja kilpailukykyäsi työmarkkinoilla Biotalouden erikoistumiskoulutuksella!

Biotalousala on kansainvälinen kasvuala, joka yhdistää perinteisiä aloja uudella tavalla. Biotalouden tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja ehkäistä ekosysteemien köyhtymistä. Biotalouteen siirtyminen vaatii valmiuksia synnyttää uutta yhdistelemällä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja.  

Biotalousala on kovassa kasvussa ja sen kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- ja vientimahdollisuudet. Biotalouden erikoistumiskoulutus vastaa tähän haasteeseen kymmenen ammattikorkeakoulun ja kahden yliopiston suunnittelemalla koulutuksella.

Erikoistumiskoulutus on uusi korkeakoulujen koulutusmuoto, jonka tavoitteena on syventää ammatissa toimivan henkilön aiempaa tutkintoa vastaamaan tämänhetkisen tehtävänkuvan vaatimuksia. Erikoistumiskoulutuksia järjestetään korkeakoulujen ja työelämän yhteistyönä aloilla, joissa ei ole tarjolla tutkintotavoitteista koulutusta. Opetus ja oppiminen rakentuu yrityskohtaisten kehittämistehtävien ympärille.  

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus sopii henkilöille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla, yrityksissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina tai ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita. Koulutus sopii yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa. Hakijoilla tulee olla soveltuva korkeakoulutasoinen tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.

Toteutus

Itä-Suomessa Biotalouden erikoistumiskoulutuksesta (30 op) vastaavaat yhdessä Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Koulutuksen tavoitteellinen suoritusaika on 1,5 vuotta ja seuraava koulutus alkaa syksyllä 2020. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina koostuen pääasiallisesti verkko-opinnoista, mutta myös lähiopintopäivistä. Opetus ja oppiminen rakentuu yrityskohtaisten kehittämistehtävien ympärille.

Koulutus järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella. Lisäksi Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen avulla Itä-Suomen yliopisto sekä Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulut yhdessä biotalouden yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa kehittävät uuden työelämälähtöisen oppimisen ja opettamisen mallin, jota pilotoidaan Biotalouden erikoistumiskoulutuksessa 2018-2020.