VALINTAPERUSTEET

 

Huom! Valintaperusteet ja tarkemmat aikataulut tullaan päivittämään syksyn 2019 aikana. Seuraava toteutus alkaa syksyllä 2020 ja haku toteutukseen keväällä 2020.

 

Hakukelpoisuus

Hakijalla tulee olla soveltuva maatalous- ja metsätieteellisen tai luonnontieteellisen alan, luonnonvara-alan tai tekniikan alan yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen koulutus tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus. Biotalouden erikoistumiskoulutukseen voivat hakea henkilöt, jotka toimivat jo nyt tai tulevat tulevaisuudessa toimimaan biotalouden alalla. He voivat työskennellä yrityksissä; yrittäjinä; neuvonta-, tutkimus- tai edistämistehtävissä; tai ammatillisina opettajina. He voivat olla biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita, yrittäjiksi aikovia tai biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa toimivia henkilöitä. 

Hakeminen

Koulutukseen haku on päättynyt.

Kunkin korkeakoulun painotukset koulutuksessa ovat seuraavat:

  • Muutoksen asiantuntijuus ja johtaminen metsäbiotaloudessa, Itä-Suomen yliopisto (haku päättynyt)
  • Biojalostus, Itä-Suomen yliopisto (haku päättynyt)
  • Biotalouden sivuvirrat, Savonia-ammattikorkeakoulu (haku auki)
  • Energiabiotalous, Karelia-ammattikorkeakoulu (haku auki)

Hyväksytyille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka mahdollistaa joustavat opinnot riippumatta korkeakoulusta.

Hakuaikaa on jatkettu 15.8.2018 asti Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulujen osalta. Hakuajan jatkamisesta ilmoitetaan 5.6. mennessä koulutukseen hakeneille sähköpostitse sekä koulutuksen Internet sivuilla www.biotalouskoulutusitasuomi.fi. Hakuaikaa jatkettaessa hakemuksen liitteet tulee olla toimitettuna 15.8.2018 klo 15 mennessä. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu ajoissa, hakemusta ei hyväksytä.

Hakemus

Hakemuksessa hakijan tulee:

  1. Kuvata osaamis- ja koulutustaustansa
  2. Kuvata erikoistumiskoulutuksen hyödyt omalle ammatilliselle kehittymiselleen ja/tai oman työpaikan/yrityksen kehittymiselle sekä
  3. Liittää mukaan yrityksen tai muun organisaation mahdollinen sitoutuminen kehittämistehtävien suorittamiselle.

Pakollisia liitteitä ovat tutkintotodistus/-todistukset ja CV.  Yrityksen tai muun organisaation sitoumuksesta tulee käydä ilmi yritys/organisaatio ja kontaktihenkilön yhteystiedot. Sitoumus voi olla esim. kehittämistehtävän tai sen aihepiirin lyhyt kuvaus tai sähköpostikeskustelu kehittämistehtävään liittyen. Opiskelijan ei tarvitse työskennellä yrityksessä, joka sitoumuksen antaa. Sitoumus ei ole välttämätön.
Hakemuksen liitteet toimitetaan hakemuksen liitetiedostona viimeistään 1.6.2018 klo 15:00 mennessä. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu ajoissa, hakemusta ei hyväksytä.

Valintamenettely

Biotalouden erikoistumiskoulutusohjelmaan otetaan 15 opiskelijaa per korkeakoulu (yhteensä 45 opiskelijaa).
Valinta opintoihin perustuu hakemuksen pisteytykseen, jolloin korkein pistemäärä on 15 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 2 pistettä.

  1. Osaamis- ja koulutustausta 0-5 p
  2. Erikoistumiskoulutuksen hyödyt omalle ammatilliselle kehittymiselle ja/tai oman työpaikan/yrityksen kehittymiselle 0-5 p sekä
  3. Yrityksen tai muun organisaation mahdollinen sitoutuminen kehittämistehtävien suorittamiselle 0-5 p

Tasapisteisiin tulleet arvotetaan ensisijaisesti erikoistumiskoulutuksen hyöty (em. kohta 2) -pisteytyksen perusteella niin, että korkeamman pistemäärän saanut sijoittuu korkeammalle valintajärjestyksessä. Toissijaisesti arvotetaan osaamistaustan perusteella (kohta 1). Jos tasapisteisiin tulleet saavat arvottamisen jälkeen edelleen samat pistemäärät niin valintajärjestys arvotaan.

Mikäli hakuajan päättymiseen mennessä valintakelpoisia hakijoita on enemmän kuin 15 per korkeakoulu, voidaan hakija ottaa varasijalle hakemuksen pisteytyksen paremmuusjärjestyksessä.   

Jos varsinaiseen hakuaikaan (2.4.-1.6.) mennessä ei ole saatu tarvittavaa määrää hakijoita, hakuaikaa jatketaan 15.8.2018 asti, minkä jälkeen kaikki hakemukset käsitellään valintaperusteiden mukaisesti.  

Korkeakoulut päättävät koulutuksen aloittamisesta, mikäli aloittavia opiskelijoita on vähemmän kuin aloituspaikkoja.  
 

Tulosten julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 20.6.2018 sähköpostitse kaikille hakeneille. Paikan vastaanotto tulee ilmoittaa sähköpostitse viimeistään 2.7.2018 klo 16 mennessä. Opiskelijavalintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö hakemaansa korkeakouluun. Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 4.7.2018 (14 vrk valinnan ilmoittamisesta). Hakuajan jatkuessa 15.8.2018 asti, valinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 20.8.2018 sähköpostitse kaikille hakeneille. Paikan vastaanotto tulee ilmoittaa sähköpostitse viimeistään 27.8.2018 klo 16 mennessä.

Opiskeluoikeusaika on 3.9.2018-31.7.2020. Opintojen tavoitteellinen suoritusaika on 1,5 vuotta.

Hinta

Koulutus on maksullinen. Hinta on 900 € / osallistuja (alv 0 %). Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä: 30.9.2018 ja 29.3.2019.

 

SEURAAVA HAKU

KEVÄÄLLÄ 2020