VALINTAPERUSTEET

HAKUKELPOISUUS

Hakijalla tulee olla biotalouden alalle soveltuva koulutus. Biotalousrastiin voivat hakea henkilöt, jotka toimivat jo nyt tai tulevat tulevaisuudessa toimimaan biotalouden alalla. He voivat työskennellä yrityksissä; yrittäjinä; neuvonta-, tutkimus- tai edistämistehtävissä; tai ammatillisina opettajina. He voivat olla biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita, yrittäjiksi aikovia tai biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa toimivia henkilöitä. 

HAKEMINEN

Koulutukseen haetaan 6.-24.5.2019 välisenä aikana sähköisellä lomakkeella.

HAKEMUS

Hakemuksessa hakijan tulee:

  1. Kuvata osaamis- ja koulutustaustansa
  2. Kuvata koulutuksen hyödyt omalle ammatilliselle kehittymiselleen ja/tai oman työpaikan/yrityksen kehittymi-selle sekä

Pakollisia liitteitä ovat tutkintotodistus/-todistukset ja CV.  Hakemuksen liitteet toimitetaan hakemuksen liitetiedostona viimeistään 24.5.2019 klo 23:00 mennessä. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu ajoissa, hakemusta ei hyväksytä.

VALINTAMENETTELY

Biotalousrastikoulutusohjelmaan otetaan enintään 30 opiskelijaa.
Valinta opintoihin perustuu hakemuksen pisteytykseen, jolloin korkein pistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 2 pistettä.

  1. Osaamis- ja koulutustausta 0-5 p
  2. Koulutuksen hyödyt omalle ammatilliselle kehittymiselle ja/tai oman työpaikan/yrityksen kehittymiselle 0-5 p

Tasapisteisiin tulleet arvotetaan ensisijaisesti Biotalousrastin hyöty (em. kohta 2) -pisteytyksen perusteella niin, että korkeamman pistemäärän saanut sijoittuu korkeammalle valintajärjestyksessä. Toissijaisesti arvotetaan osaamistaustan perusteella (kohta 1). Jos tasapisteisiin tulleet saavat arvottamisen jälkeen edelleen samat pistemäärät niin valintajärjestys arvotaan.

Jos varsinaisen hakuajan jälkeen (6.5.-24.5.2019) koulutuksessa on vielä vapaita paikkoja, niin niistä ilmoitetaan ja paikat täytetään hakukelpoisten opiskelijoiden ilmoittautumisjärjestyksessä.
Korkeakoulut päättävät koulutuksen aloittamisesta, mikäli aloittavia opiskelijoita on vähemmän kuin 3.  

TULOSTEN JULKAISEMINEN JA OPISKELUOIKEUDEN KÄYTTÖ

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 7.6.2019 sähköpostitse kaikille hakeneille. Paikan vastaanotto tulee ilmoittaa sähköpostitse viimeistään 20.6.2019 klo 16 mennessä. Opiskelijavalintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö hakemaansa korkeakouluun. Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 21.6.2019 (14 vrk valinnan ilmoittamisesta).
Opiskeluoikeusaika on 1.8.2019-31.7.2020. Opintojen tavoitteellinen suoritusaika on kuusi kuukautta.

HINTA

Koulutus on maksullinen. Hinta on 1200 € / osallistuja / kurssi (alv 0 %). Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä: 30.9.2019 ja 15.1.2020.

Haku on päättynyt, mutta vapaana olevista paikoista voit tiedustella koulutuksen yhteyshenkilöiltä.