Biotalouden erikoistumiskoulutuksen opintojaksojen vastuuopettajat

Biotalouden projekti

Itä-Suomen yliopisto: Jukka Tikkanen, jukka.tikkanen(at)uef.fi ja Reijo Lappalainen, reijo.lappalainen(at)uef.fi

Karelia-amk: Jarmo Mäkelä, jarmo.makela(at)karelia.fi

Savonia-amk: Tanja Pentinsaari, tanja.pentinsaari(at)savonia.fi

Hiilitaloudesta biotalouteen - biotalouden keskeiset käsitteet ja lainsäädäntö

Anne Poutiainen,  anne.poutiainen(at)karelia.fi

Biotalouden ennakointi ja innovaatiot

Teppo Hujala, teppo.hujala(at)uef.fi

Biotalous verkostotaloutena

Ari Jääskeläinen, ari.jaaskelainen(at)savonia.fi

Muutoksen asiantuntijuus ja johtaminen metsäbiotaloudessa

Jukka Tikkanen, jukka.tikkanen(at)uef.fi

Biotalouden sivuvirrat

Tanja Pentinsaari, tanja.pentinsaari(at)savonia.fi

Biojalostus

Reijo Lappalainen, reijo.lappalainen(at)uef.fi

Biotalous ja energia

Lasse Okkonen, lasse.okkonen(at)karelia.fi