Biotalouden erikoistumiskoulutuksen yhteyshenkilöt

Itä-Suomen yliopisto

Laura Tomppo, laura.tomppo(at)uef.fi, puh. 040 3552541

Karelia-ammattikorkeakoulu

Jarmo Mäkelä, jarmo.makela(at)karelia.fi, puh. 050 5632183

Savonia-ammattikorkeakoulu

Harri Auvinen, harri.auvinen(at)savonia.fi, puh. 044 7856923

 

Lisätietoja valtakunnallisesta Biotalouden erikoistumiskoulutuksen yhteistyöverkostosta: www.biotalouskoulutus.fi