Koulutus 2018-2020

Koulutuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä, josta löydät opintojaksojen opetusmateriaalit opintojakson suorittamista varten. Opintojaksojen toteutuksista vastaavat Itä-Suomen yliopisto yhdessä Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulujen kanssa. Kullakin opintojaksolla on vastuukorkeakoulu ja -opettaja. Moodleen kirjaudutaan korkeakoulukohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Kirjauduttaessa toisen korkeakoulun Moodleen käytetään HAKA-tunnistautumista. Koulutuksen lähipäivien materiaalit löytyvät myös Moodlesta, johon on linkki alla.

Opiskelijoille: opintojaksojen suorat Moodle-linkit 2018-2020

Biotalouden liiketoiminta ja sääntely

Biotalouden projekti 2 op   Itä-Suomen yliopisto   Karelia-amk   Savonia-amk

Hiilitaloudesta biotalouteen – biotalouden keskeiset käsitteet ja lainsäädäntö 2 op

Biotalouden ennakointi ja innovaatiot 3 op

Biotalous verkostotaloutena 3 op

Biotalouden prosessit

Muutoksen asiantuntijuus ja johtaminen metsäbiotaloudessa 10 op

Biotalouden sivuvirrat 10 op

Biojalostus 10 op

Biotalous ja energia 10 op

Biotalouden erikoistumiskoulutus lähipäivien materiaalit

Linkit korkeakoulujen Moodle-ympäristöihin

Itä-Suomen yliopisto

Karelia-amk

Savonia-amk

Lähiopetuspäivät 2018-2020

7.9.2018 Biotalouden erikoistumiskoulutuksen aloitus, Kuopio

11.-12.10.2018 Joensuussa

14.12.2018 Varkaudessa

18.1.2019 Joensuussa

22.3.2019 Kuopiossa

13.-14.6.2019 Kuopiossa

27.9.2019 Biotalouden erikostumiskoulutuksen päätösseminaari Joensuussa

Osaamisen muutos biotaloudessa – kestävyys, innovaatiot ja verkostot

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen opintojaksojen vastuuopettajat (2018-2020)

Biotalouden projekti

Itä-Suomen yliopisto: Jukka Tikkanen, jukka.tikkanen(at)uef.fi ja Reijo Lappalainen, reijo.lappalainen(at)uef.fi

Karelia-amk: Jarmo Mäkelä, jarmo.makela(at)karelia.fi

Savonia-amk: Tanja Pentinsaari, tanja.pentinsaari(at)savonia.fi

Hiilitaloudesta biotalouteen – biotalouden keskeiset käsitteet ja lainsäädäntö

Anne Poutiainen,  anne.poutiainen(at)karelia.fi

Biotalouden ennakointi ja innovaatiot

Teppo Hujala, teppo.hujala(at)uef.fi

Biotalous verkostotaloutena

Ari Jääskeläinen, ari.jaaskelainen(at)savonia.fi

Muutoksen asiantuntijuus ja johtaminen metsäbiotaloudessa

Jukka Tikkanen, jukka.tikkanen(at)uef.fi

Biotalouden sivuvirrat

Tanja Pentinsaari, tanja.pentinsaari(at)savonia.fi

Biojalostus

Reijo Lappalainen, reijo.lappalainen(at)uef.fi

Biotalous ja energia

Lasse Okkonen, lasse.okkonen(at)karelia.fi

 

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.