Blogi

Arvonlisää biotalousosaamisella

Marraskuussa järjestettävässä ”Biotalous muuttuvassa yhteiskunnassa” – seminaarissa kuullaan kestävyydestä yhteiskunnallisena ajurina, vastuullisuudesta biotaloudessa sekä ilmastoturvallisuudesta. Lisäksi kuullaan käytännön esimerkkejä biotalouden työelämälähtöisistä kehittämisprojekteista. Biotalous yhteiskunnassamme kytkeytyy moniin elinkeinoelämän osa-alueisiin. Biotalouden eri sektorit painottuvat alueellisesti, ja esimerkiksi Pohjois-Karjalassa on vahva metsäbiotalouden osaamiskeskittymä. Vastaavasti Pohjois-Savossa biojalostus on valittu yhdeksi maakunnan kärkialoista. Biotalouden avulla yhteiskunta voi vastata mm. ympäristö-, […]

Lue lisää

Suomalaisen osaamisen vientiä valtameren taakse

Uruguayihin kohdistuneesta opintomatkasta olemme nyt kirjoittaneet 3 blogia, joista tässä seuraa viimeisin liittyen jätehuollon kehittämiseen. Tutustuimme laajasti tutkimus- ja koulutustarjontaan paikallisen teknillisen ammattikorkeakoulun UTEC:n vieraana ja kiersimme maata kattavasti. Uruguayssa kasvatetaan paljon karjaa ja soijaa ruuantuotantoon sekä eukalyptusta selluteollisuuden tarpeisiin. Pääsimmekin vierailemaan sellutehtailla, puuplantaaseilla, laboratorioissa ja useilla yliopistokampuksilla. On mielenkiintoista huomata miten monet suomalaisille itsestään […]

Lue lisää

Biotalouden projekteja, palvelumuotoilua ja verkostoitumista

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen lähipäivät pidettiin Kuopiossa 9.-10.6.2022. Viimein saatiin pidettyä ensimmäiset lähiopetuspäivät koronapandemian jälkeen. Päivät olivat sään tavoin täynnä vaihtelua, kun opiskelijoiden omien projektitöiden, laboratorio- ja yritysvierailuiden sekä eri alan luentojen ja palvelumuotoilutyöpajojen yhdistelmällä vietettiin pari päivää tiiviisti biotalouden alan eri aiheiden parissa. Torstaiaamuna Savonian tiloihin kokoontuessa ilmassa piillyt pieni jännittyneisyys karisi jo ensimmäisten tuntien aikana, […]

Lue lisää

Metsäbiotalousmietteitä maailmalta

Join-bioerko-hankkeemme Uruguayn opinto- ja yhteistyömatkan yksi pääteemoista oli paikalliseen metsäteollisuuteen ja -talouteen tutustuminen. Reilun viikon matkallamme saimmekin huhtikuussa 2022 tutustua laajasti Uruguayn eri metsäalan toimijoiden toimintaan. Fray Bentosissa pääsimme vierailemaan UPM-kymmene Oyj:n vuonna 2007 toimintansa aloittaneeseen sellutehtaaseen, maan keskiosissa sukelsimme puolestamme syvälle plantaasimetsien siimekseen ja INIA:lla (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) saimme kuulla paikallisesta metsäalan […]

Lue lisää

Yhteistyötä yli valtameren ja aikaerojen

Join-bioerko-hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää korkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä biotalouden saralla. Tähän liittyen toteutimme huhtikuussa 2022 opintomatkan toiselle puolelle maapalloa. Yhteistyöoppilaitoksemme sijaitsee siis kaukana, mutta otetaanpa alkuun pieni arvuutteluleikki – mikä maa on kyseessä? Tämä maa sijaitsee Atlantin rannikolla. Asukasmäärä tässä maassa on noin puolet Suomen asukasmäärästä. Pinta-alaltaankin maa on noin puolet Suomesta. Maassa sijaitsee paljon […]

Lue lisää

Palvelumuotoilulla uutta kestävää liiketoimintaa

Suomessa luonnonvarojen laskennallinen ylikulutuspäivä oli vuonna 2022 jo 31. maaliskuuta (WWF). Enää ei riitä, että toimimme maapallon kantokyvyn rajoissa, vaan talouden toimenpiteiden on korjattava jo syntyneitä vahinkoja ja kehitettävä uusia tapoja toimia (Hellström & Porevuo, 2020). Puhutaankin vihreästä siirtymästä, jonka vahvoja osia ovat bio- ja kiertotalouden ratkaisut. Bio- ja kiertotalouden toimintaympäristö on muuttunut viimeisten vuosien […]

Lue lisää

Energiamurros – Uhka vai mahdollisuus biotaloudelle ja huoltovarmuudelle?

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla, kotimaisilla ratkaisuilla on saanut paljon näkyvyyttä viime aikoina Venäjän hyökättyä Ukrainaan, jonka seurauksena keskustelu tuontipolttoaineiden ja -energian määrän vähentämisestä on syventynyt. Keskusteluissa on nostettu esiin erityisesti Suomen ja sen energiajärjestelmän huoltovarmuuden varmistaminen. Kuinka käy huoltovarmuudelle osana energiamurrosta? Sitä tarkastelemme tässä kirjoituksessa. Keskiössä on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla Uusiutuvan energian osuus on […]

Lue lisää

Biokaasu tutuksi koulutusmatkoilla

Biotalouden osaamista voi lisätä nyt myös koulutusmatkojen kautta! Karelia-amk ja Savonia-amk järjestävät yhdessä maatilallisille, pienyrittäjille, energiayrittäjille, kunnan edustajille sekä muille kiinnostuneille kaksi biotalouden koulutusmatkaa maaliskuussa 2022. Koulutusmatkoilla tutustutaan paikalliseen biokaasun tuotantoon, erilaisiin tuotantotekniikoihin sekä loppumädätteen hyödyntämiseen. Kiinnostavinta tietenkin on, mitä tuotetulla biokaasulla tehdään ja onko biokaasutuotanto kannattavaa. Mukana koulutusmatkoilla on Envitecpolis Oy:n monessa ”lietteessä” pyöritetyt […]

Lue lisää

Biotalous ja elinikäisen oppimisen suositukset – osa 2

Paukkuvat pakkaset ovat siivittäneet meitä Itä-Suomessa kohti vuoden ensimmäisiä biotalouden tekoja. Join-bioerko -hankkeessa on ehditty jo vuoden vaihteen jälkeen paneutua niin paikallisiin kuin kansainvälisiinkin biotaloushaasteisiin ja lisäksi uusi biotalouden erikoistumiskoulutuksen ryhmä odottaa jo kärsimättömästi ensimmäisiä etäpäiviä ja koulutuksen alkua. Nyt uuden koulutuksen alkaessa onkin hyvä palata vuoden 2021 viimeisimpään blogikirjoitukseemme, jossa porauduimme Sitran ”Millä suosituksilla? […]

Lue lisää

Biotalous ja elinikäisen oppimisen suositukset – osa 1

Itä-Suomessa olemme kolmen korkeakoulun voimin edistäneet bio- ja kiertotalouden osaamista ja sen tarjontaa työelämän muuttuviin tarpeisiin Join-Bioerko -hankkeessa. Sitra julkaisi hiljattain selvityksen ”Millä suosituksilla? – Kohti elinikäisen oppimisen Suomea”. Selvityksessä esitettiin 7 suositusta, joista löydämme selkeitä yhtymäkohtia Join-Bioerkon tavoitteisiin. Tässä blogissa käsittelemme suosituksia 1, 2 ja 4, suosituksiin 5-7 palaamme seuraavassa blogissa. 1 .” Elinikäisen […]

Lue lisää
Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.