Palvelua opiskelijoille ja työnantajille

Palvelua opiskelijoille ja työnantajille  Itä-Suomen Bioerkon lähipäiviä vietettiin Kuopiossa 13.-14.6. Ohjelmassa oli työpajatyöskentelyä, yritysvierailu, asiantuntijaluento, ryhmätöitä ja virkistävä risteily Kallavedellä.  Itä-Suomen Bioerko-tiimi on järjestänyt kaksi muotoilutyöpajaa, joissa Biotalouden erikoistumiskoulutusta on kehitetty palvelumuotoilun työkaluin. Työpajat järjestettiin yhdessä Paju Consultingin kanssa ja ensimmäisessä muotoilutyöpajassa (6.5.) pohdittiin Biotalouden erikoistumiskoulutuksen kohderyhmää ja sitä, millaisille yrityksille tuotamme koulutuksessa osaajia. Toinen työpaja (13.6.) […]

Lue lisää

Bioerko – aikaa ja tukea uuden kehittämiseen

Opiskelijan ääni Bioerkosta – aikaa ja tukea uuden kehittämiseen Itä-Suomessa Biotalouden erikoitumiskoulutus on ollut hyvässä vauhdissaan. Edellisessä blogikirjoituksessa nostettiin esille Bioerkon toteutuksessa käytettyjä pedagogisia ratkaisuja ja tällä kertaa Bioerko-opiskelija Mimma Kuurakka (ympäristöasiantuntija, Savon Voima Oyj) kertoo opiskelijanäkökulmasta mm. työelämäpohjaisesta kehittämistehtävästä. Kehittämistehtävä kytkeytyy työelämälähtöiseen haasteeseen, jota ratkotaan yhdessä akateemisen- ja työelämämentorin kanssa. KehittämistehtäväKehittämistehtävässäni pyrin rakentamaan toimintamallia, jonka avulla […]

Lue lisää

Bioerko-pilotoinnin pedagogiset ratkaisut

Bioerko-pilotoinnin pedagogiset ratkaisut  Erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on edistää asiantuntijuuden kehittymistä (Kallunki & Seppälä, 2016). Kallunki & Seppälä (2016) myös määrittelevät asiantuntijuuden kehittymisen viitekehyksen erikoistumiskoulutuksen näkökulmasta (Kuva 1).  Keskeistä on asiantuntijuuden kokonaisvaltainen kehittäminen, mikä tarkoittaa teorian, käytännön, reflektion ja sosiokulttuurisen tiedon toisiinsa kytkemistä (Tynjälä 2010). Bioerkon pedagogisia ratkaisuja olemmekin pyrkineet kehittämään siten, että ne perustuvat TKI-toiminnan tuottamaan […]

Lue lisää

Energiaa ja biojalostusta lähipäivässä

Energiaa ja biojalostusta lähipäivässä Maaliskuun lähipäivässä Kuopiossa vierailimme Kuopion Energialla. Meille esiteltiin mm. kuopiolaisen lämmön alkuperää sekä turvetuotantoon liittyviä asioita ja pääsimme kiertämään voimalaitoksessa. Lounastimme Kuopion Energian uudehkossa ravintolassa, missä saimme nauttia myös upeasta keväisestä järvinäköalasta.   Lounaan jälkeen siirryimme yliopistolle, missä Ari Jääskeläinen Savonia-ammattikorkeakoululta piti Biotalous verkostotaloutena –kurssin luennon. Hän esitteli lyhyesti opiskelijoiden valitsemia ja koostamia case-organisaatioihin liittyviä verkostoja; […]

Lue lisää

Biotalouden sivuvirrat lähipäivän kuulumisia

Biotalouden sivuvirrat -opintojakson lähipäivän kuulumisia Savonia-ammattikorkeakoulun vastuulla olevan Biotalouden sivuvirrat –eriyttävän kokonaisuuden lähipäivä järjestettiin Finnoflag Oy:n laboratoriossa Innocumissa Siilinjärvellä 8.2.2019. Lähipäivään osallistui 7 opiskelijaa ja 3 kouluttajaa ja 1 Savonian opettaja (kuva 1). Lähipäivän aiheena oli mikrobipohjaisen biojalostuksen opetus, eli orgaanisten jäte- ja sivuvirtojen jalostaminen biomateriaalien raaka-aineiksi ja energiajalosteiksi. Koulutusta veti dos. Elias Hakalehto Finnoflag […]

Lue lisää

Bioerko kehittämistä ja kokeilua

Bioerko – kehittämistä ja kokeilua Syksyllä alkaneen Biotalouden erikoistumiskoulutuksen lisäksi Itä-Suomessa on käynnissä kehittämishanke, jonka tavoitteena on mm. korkeakoulujen opetuksen työelämärelevanssin parantaminen ja korkeakoulujen yhteistyön tiivistäminen biotalouden alalla. Olemme mm. järjestäneet koulutuksen kehittämistyöpajoja ja vierailleet Itävallassa ja Hollannissa tutustumassa paikallisiin toimintamalleihin. Tulevissa tapahtumissa jatketaan koulutuksen muotoilua yhdessä opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Bioerko-opiskelijoilta on kerätty palautetta […]

Lue lisää

Vuosi 2019 startti

Bioerkon 2019 startti Vuoden 2019 ensimmäistä Bioerkon lähipäivää vietettiin Joensuussa 18.1. Itä-Suomen yliopistolla. Kaiken kaikkiaan lähipäivään osallistui 22 opiskelijaa ja 8 opettajaa. Lähipäivän ohjelmaan kuului Biotalous verkostotaloutena -opintojakson aloitus, Biotalouden prosessit -opintojaksojen osio sekä verkostoitumisharjoitus. Päivän aloitukseksi kysyimme Mentimeterin sanapilvisovelluksen avulla opiskelijoiden kokemuksia ja fiiliksiä Bioerkosta ja sen toteutuksesta. Saimme risuja ja ruusuja, mutta tarkemmin […]

Lue lisää

Bioerko opiskelijan bioretriitti

Bioretriittini eli mitä opintovapaa on opettanut? Bioretriittini on ylittänyt puolivälin. Aika monta kertaa olen nähnyt edessäni kohoilevia kulmakarvoja ja otsaryppyjä, kun olen kertonut opiskelevani biotaloutta. Mitä kummaa se on? Syyskuusta joulukuun loppuun pänttään resurssiviisauksia ja uppoudun bioihmeitten maailmaan täysipäiväisesti (melkein). Voinen tunnustaa teille, että olen löytänyt itsestäni salamaailmanparantajan. Tai ehkä se ominaisuus ei ole ollut […]

Lue lisää

Opintomatka Itävaltaan

Oppia Itävallasta Opintomatka Itävaltaan 17.-21.6.2018 Biotalouden erikoistumiskoulutuksen ESR-hankkeessa – innovaatioita ja osaamista korkeakoulujen ja yritysten yhteistyönä Itä-Suomen kasvu- ja rakennemuutosalalle (Is-bioerko) on tavoitteena kehittää Itä-Suomen yliopiston sekä Savonia- ja Karelia-ammattikorkeakoulujen sekä biotalouden yritysten ja muiden organisaation kanssa uusi työelämälähtöisen oppimisen ja opettamisen malli.  Mallin kehittämiseksi kerätään kokemuksia tutustumalla hyviin yritysten ja korkeakoulujen välisiin yhteistyömalleihin. Ensimmäinen […]

Lue lisää

Biotalouteen pintaa syvemmälle

Biotalouteen pintaa syvemmälle – biotalouden erikoistumisopintojen lähijakso 11.-12.10. 2018 Biotalouden erikoistumiskoulutuksen lähijakso aloitettiin omien henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien esittelyllä pienryhmissä. Pienryhmät oli jaettu kehittämistehtävien aihealueiden perusteella. Tavoitteena oli antaa ja saada vertaispalautetta omasta opiskelu- ja kehittymissuunnitelmasta, HEKOPSista.  Pienryhmissä keskusteltiin vilkkaasti, sparrattiin toisia, vaihdettiin tietoja, verkostoiduttiin ja annettiin hyviä vinkkejä toisten kehittämistehtäviin. Keskustelut koettiin tärkeinä ja toivottiin, että […]

Lue lisää
Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.