Biotalouden erikoistumiskoulutus 2020-2022

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen 1. toteutuksen (2018-2020) pohjalta koulutusta jatkokehitettiin Is-bioerko-hankkeen sekä OKM erityisavutuksen turvin keväällä 2020. Biotalouden erikoistumiskoulutuksen 2. toteutus käynnistyi 3.-4.9.2020. Koulutuksen rakennetta ja opetussuunnitelmaa päivitettiin ensimmäisen toteutuksen pohjalta. Toteutuksesta vastasivat edelleen Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Jokaisella koululla oli omat vastuuopintojaksot. COVID-19 haastoi opetusta ja siitä syystä koulutus järjestettiin etänä hyödyntäen Zoomi, Teamsia ja DigiCampus-oppimisympäristöä.

Koulutuksen rakenne

Kehittämisprojektien aiheita

Vesa Kemppainen: Puun tarina puukerrostalossa
Tuomas Kiljunen: Nuoren metsän hoidon myyminen
Mika Määttä: Kotimaisen maankäyttösektorin ilmastotoimien hyödynnettävyys päästökompensoinnissa
Anneli Ollilainen: Ajovoima-akkujen kierrätystoiminta – Oppimisympäristöstä omavalvontaan
Sanna Pukarinen: Kohti Green Care-laatumerkkiä – Green Care-toiminnan laatukäsikirjan kokoaminen Perhekoti Tuomirannalle
Juha Vornanen: Luonnontuotteista kannattavaa liiketoiminta – kannattavuus kuusenkerkän keruuta ja välitystä harjoittavan yrityksen näkökulmasta

Koulutuksen yhteiset tapaamiset

3.-4.9.2020 Biotalouden erikoistumiskoulutuksen aloitus

 • Koulutuksen käytännön järjestelyt
 • Biotalouden projekti
 • Yritysvierailu
 • Osallistuva johtaminen ja yhteiskuntavastuu -työpaja

5.-6.11.2020, Itä-Suomen Yliopisto

 • Biotalouden liiketoiminnan ennakointi -työpaja
 • Biotalouden projekti
 • Yritysvierailu

4.-5.2.2021 Savonia-ammattikorkeakoulu

 • Palvelumuotoilu -työpaja
 • Biotalouden projekti
 • Yritysvierailu

8.-9.4.2021 Karelia-ammattikorkeakoulu

 • Lean-johtaminen -työpaja
 • Biotalouden projekti
 • Yritysvierailu

10.-11.6.2021 Koulutuksen päätöswebinaari

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.