Biotalouskoulutuksen kehittäminen

BIOTALOUSKOULUTUS – INNOVAATIOITA JA OSAAMISTA KORKEAKOULUJEN JA YRITYSTEN
YHTEISTYÖNÄ

Kysymyksiä, joihin hankkeessa haetaan vastauksia

Minkälaista biotalousosaamista organisaatiossa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?
Minkälaista yhteistyötä korkeakoulut ja yritykset voisivat tehdä, jotta uutta biotalousosaamista syntyisi?
Minkälainen koulutusmuoto vastaisi parhaiten yrityksen osaamisen kasvattamiseen?

Aikataulua

Koulutuksen muotoilutyöpajat 6.5.2019 ja 13.6.2019 Kuopiossa
Opintomatkoja Suomessa 7.-9.5.2019 ja syksyllä 2019
Biotalouden erikoistumiskoulutuksen (30 op) päätösseminaari 27.9.2019
Hankkeen päätösseminaari toukokuu 2020

Biotalouden yrityksellä tai organisaatiolla on nyt erittäin hyvä mahdollisuus olla mukana kehittämässä työelämälähtöistä biotalousalan koulutusta!

Hankkeeseen osallistuessa yritys voi olla mukana mm.

Työpajoissa, joissa kehitetään työelämälähtöistä biotalouskoulutusta
Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
Opintomatkoilla

Tarkempi vastauksia saat hankkeen yhteyshenkilöiltä.

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.