Hakeminen

Haku Itä-Suomen Biotalouden erikoistumiskoulutukseen (30 op)

 

Täydennyshaku Itä-Suomen Biotalouden erikoistumiskoulutukseen on avoinna 24.8.2020 klo 9 – 28.8.2020 klo 15:00. Lue lisää täydennyshausta ja sen päivämääristä.

 

Tutustu koulutuksen toimintamalliin ja käsikirjaan

 

Hakukelpoisuus

Hakijalla tulee olla soveltuva maatalous- ja metsätieteellisen tai luonnontieteellisen alan, luonnonvara-alan tai tekniikan alan yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus. Biotalouden erikoistumiskoulutukseen voivat hakea henkilöt, jotka toimivat tai ovat kiinnostuneita toimimaan biotalouden alalla. He voivat työskennellä yrityksissä; yrittäjinä; neuvonta-, tutkimus- tai edistämistehtävissä; tai ammatillisina opettajina. He voivat olla biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita, yrittäjiksi aikovia tai biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa toimivia henkilöitä.
 

Hakeminen

Hakija hakee yhteen kolmesta Biotalouden erikoistumiskoulutusta Itä-Suomessa järjestävistä korkeakouluista. Vaihtoehtoja ovat Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hakija valitsee sähköisen hakulomakkeen sen mukaan, mihin korkeakouluun hakee. Korkeakouluvalinta tehdään oheisten kuvausten perusteella siihen korkeakouluun, joka parhaiten vastaa hakijan osaamistavoitteita.
Hakemuksessa hakijan tulee kuvata erikoistumiskoulutuksen hyödyt omalle ammatilliselle kehittymiselle ja/tai oman työpaikan/yrityksen kehittymiselle (motivaatiokirje):
1. hyöty omalle ammatilliselle kehittymiselle 
2. hyöty omalle työpaikalle, yritykselle/organisaatiolle tai työllistymiselle
Pakollisia liitteitä ovat tutkintotodistus/-todistukset ja CV.   
Hakemuksen liitteet toimitetaan hakemuksen liitetiedostona viimeistään 31.7.2020 klo 15:00 mennessä. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu ajoissa, hakemusta ei hyväksytä.
 

Valintamenettely

Biotalouden erikoistumiskoulutukseen valitaan 45 opiskelijaa (15 Savoniaan, 15 Itä-Suomen yliopistoon ja 15 Karelia-ammattikorkeakouluun). Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Maksimipistemäärä on 15 ja hakijan on saatava vähintään 2 pistettä voidakseen tulla valituksi. Hakijan tulee kuvata erikoistumiskoulutuksen hyödyt omalle ammatilliselle kehittymiselle ja/tai oman työpaikan/yrityksen kehittymiselle (motivaatiokirje):

  1. hyöty omalle ammatilliselle kehittymiselle 10 pistettä
  2. hyöty omalle työpaikalle, yritykselle/organisaatiolle tai työllistymiselle 5 pistettä

Tasapistetilanteessa opiskelijaksi valitaan se, jolla on korkeammat pisteet kohdasta ”hyöty omalle ammatilliselle kehittymiselle”. Jos hakijoilla on samat pisteet ko. kohdasta, arvotaan opiskelupaikan saava.

Tulosten julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö

Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan 10.8.2020 mennessä sähköpostilla.

Opiskelupaikka täytyy ottaa vastaan 24.8.2020 mennessä. Opinnot alkavat 1.9. jälkeen erikseen ilmoitettavana ajankohtana ja opiskeluoikeusaika kestää 31.7.2022 saakka, johon mennessä opinnot on suoritettava.

Hinta

Koulutus on maksullinen. Hinta on 900 €/osallistuja (alv 0 %). Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä: 30.9.2020 ja 29.3.2021.

Korkeakoulujen kuvaukset

Itä-Suomen yliopiston vastuulla biotalouden erikoistumiskoulutuksessa ovat erityisesti metsät, maaseudun kehittäminen ja biojalostus. Näihin sisältyvät mm. bio- ja kiertotalouden toimintaympäristön ja sen muutoksen jäsentäminen, luonnonvarojen käytön uudelleen määrittyvä kestävyys, osallistava johtaminen (co-management), yhteiskuntavastuu, digitalisaatio ja alustatalous biotaloudessa. Näitä teemoja käsitellään muun muassa aluekehityksen ja metsätalouden eri tehtävien näkökulmista. Biojalostuksen osalta koulutukseen sisältyy mm. erotus- ja puhdistustekniikoita (erityisesti termiset- ja uuttotekniikat, suodatus, HPCCC, tislaus, kiteytys, …), sovelluslähtöinen kemiallinen ja mikrobiologinen analytiikka sekä sovellukset ja niiden kehitys (esim. hienokemikaalit, terveys- ja lääkevalmisteet, ravintoaineet, elintarvikkeet, aromit ja hajusteet, funktionaaliset tuotteet, (bio)materiaalitekniikka).

Karelia-ammattikorkeakoulun vastuulla biotalouden erikoistumiskoulutuksessa on erityisesti biotalous ja energia. Tähän sisältyy mm. yhteiskunnallinen päätöksenteko energianbiotaloudessa ja energiantuotannon taloudelliset ohjauskeinot, hajautetun energiantuotannon mahdollisuudet ja teknologiavaihtoehdot, energiaratkaisujen suunnittelu ja mitoitus sekä uudistuva energialiiketoiminta ja yrittäjyys.

Savonia-ammattikorkeakoulun vastuulla biotalouden erikoistumiskoulutuksessa on erityisesti kiertotalouden prosessit. Tähän sisältyy mm. kiertotalouden toimintaperiaatteet, erilaiset biotaloudesta syntyvät sivuvirrat ja niiden hyödyntäminen sekä hyödyntämisen taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Näkökulmia kiertotalouteen tuodaan erityisesti maatalouden, energiantuotannon ja liiketoiminnan kannalta.

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.