Koulutuksen opintojaksot 2018-2020

Koulutuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä, josta löydät opintojaksojen opetusmateriaalit opintojakson suorittamista varten. Opintojaksojen toteutuksista vastaavat Itä-Suomen yliopisto yhdessä Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulujen kanssa. Kullakin opintojaksolla on vastuukorkeakoulu ja -opettaja. Moodleen kirjaudutaan korkeakoulukohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Kirjauduttaessa toisen korkeakoulun Moodleen käytetään HAKA-tunnistautumista. Koulutuksen lähipäivien materiaalit löytyvät myös Moodlesta, johon on linkki alla.

Opiskelijoille: opintojaksojen suorat Moodle-linkit 2018-2020

Biotalouden liiketoiminta ja sääntely

Biotalouden projekti 2 op   Itä-Suomen yliopisto   Karelia-amk   Savonia-amk

Hiilitaloudesta biotalouteen – biotalouden keskeiset käsitteet ja lainsäädäntö 2 op

Biotalouden ennakointi ja innovaatiot 3 op

Biotalous verkostotaloutena 3 op

Biotalouden prosessit

Muutoksen asiantuntijuus ja johtaminen metsäbiotaloudessa 10 op

Biotalouden sivuvirrat 10 op

Biojalostus 10 op

Biotalous ja energia 10 op

Biotalouden erikoistumiskoulutus lähipäivien materiaalit

Linkit korkeakoulujen Moodle-ympäristöihin

Itä-Suomen yliopisto

Karelia-amk

Savonia-amk

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.