Ota yhteyttä

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen yhteyshenkilöt

Itä-Suomen yliopisto

Piritta Torssonen, piritta.torssonen(at)uef.fi, puh. 050 405 8236

Laura Tomppo, laura.tomppo(at)uef.fi, puh. 040 355 2541

Karelia-ammattikorkeakoulu

Jarmo Mäkelä, jarmo.makela(at)karelia.fi, puh. 050 563 2183

Savonia-ammattikorkeakoulu

Harri Auvinen, harri.auvinen(at)savonia.fi, puh. 044 785 6923

Tanja Pentinsaari, tanja.pentinsaari(at)savonia.fi, puh. 044 785 6762

Lisätietoja valtakunnallisesta Biotalouden erikoistumiskoulutuksen yhteistyöverkostosta: www.biotalouskoulutus.fi

 

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.