Yhteyshenkilöt

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen yhteyshenkilöt

Itä-Suomen yliopisto

Laura Tomppo, laura.tomppo(at)uef.fi, puh. 040 3552541

Karelia-ammattikorkeakoulu

Jarmo Mäkelä, jarmo.makela(at)karelia.fi, puh. 050 5632183

Savonia-ammattikorkeakoulu

Harri Auvinen, harri.auvinen(at)savonia.fi, puh. 044 7856923

Tanja Pentinsaari, tanja.pentinsaari(at)savonia.fi, puh. +358447856762

Lisätietoja valtakunnallisesta Biotalouden erikoistumiskoulutuksen yhteistyöverkostosta: www.biotalouskoulutus.fi

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen opintojaksojen vastuuopettajat (2018-2020)

Biotalouden projekti

Itä-Suomen yliopisto: Jukka Tikkanen, jukka.tikkanen(at)uef.fi ja Reijo Lappalainen, reijo.lappalainen(at)uef.fi

Karelia-amk: Jarmo Mäkelä, jarmo.makela(at)karelia.fi

Savonia-amk: Tanja Pentinsaari, tanja.pentinsaari(at)savonia.fi

Hiilitaloudesta biotalouteen – biotalouden keskeiset käsitteet ja lainsäädäntö

Anne Poutiainen,  anne.poutiainen(at)karelia.fi

Biotalouden ennakointi ja innovaatiot

Teppo Hujala, teppo.hujala(at)uef.fi

Biotalous verkostotaloutena

Ari Jääskeläinen, ari.jaaskelainen(at)savonia.fi

Muutoksen asiantuntijuus ja johtaminen metsäbiotaloudessa

Jukka Tikkanen, jukka.tikkanen(at)uef.fi

Biotalouden sivuvirrat

Tanja Pentinsaari, tanja.pentinsaari(at)savonia.fi

Biojalostus

Reijo Lappalainen, reijo.lappalainen(at)uef.fi

Biotalous ja energia

Lasse Okkonen, lasse.okkonen(at)karelia.fi

 

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.